uma

過去レースの馬柱

2017年7月16日 函館11R 函館記念(芝2000)

注目の払戻レース

2018年7月8日 函館10R 立待岬特別(芝1200)

過去レースの馬柱

2018年7月8日 福島11R 七夕賞(芝2000)

過去レースの馬柱

2015年7月12日 福島11R 七夕賞(芝2000)

注目の払戻レース

2018年7月1日 函館12R 道新スポーツ杯(芝1200)

過去レースの馬柱

2017年7月2日 中京11R CBC賞(芝1200)

注目の払戻レース

2018年6月23日 阪神10R 京橋特別(芝2000)

過去レースの馬柱

2018年6月24日 阪神11R 宝塚記念(芝2200)

注目レースのデータ・傾向

1番人気が4倍以上だったG1

過去レースの馬柱

2014年6月29日 阪神11R 宝塚記念(芝2200)